Klubber i Kvindeligaen med i succesfuld model for lokal jobskabelse for unge

12. april 2024

Gennem en periode fra 2021 til 2023 har en række klubber i Kvindeligaen, med Divisionsforeningen/Tophåndbold i ryggen, været en del af et unikt partnerskab sammen med Poul Due Jensens Fond, FlexFabrikken (projektejer) og en række lokale jobcentre.

Partnerskabet har i perioden afprøvet og udviklet en hidtil uset model for lokal og tværsektoriel jobskabelse for unge mellem 16 og 30 år uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

”Mærk Jobbet”, som modellen kaldes, eksperimenterede med at udvikle en model for at benytte de lokale håndboldligaklubbers sponsornetværk som ressource ind i det beskæftigelsesrettede arbejde.
Essensen af modellen bestod i, at jobcentrene rekrutterede uddannelses- eller aktivitetsparate unge til at deltage i et 12-ugers kursusforløb.

Lovende takter

I løbet af dette forløb blev de unge støttet i at blive klar til at træde ind på arbejdsmarkedet og, når der var mulighed for det, matchet med virksomheder inden for de lokale håndboldklubbers sponsornetværk.

”Mærk Jobbet” blev afprøvet med 99 unge gennem 9 forløb i i alt 8 kommuner og med 7 håndboldklubber, og evalueringen af Mærk Jobbet antyder, at modellen med fordel kan bruges som inspiration til, hvordan der kan banes vej til job og uddannelse for mange unge, som har stået uden for i lang tid.

”Mærk Jobbet” lykkedes således med at få 68 % af de unge i job, uddannelse eller praktik. Det vurderes at være et godt resultat sammenlignet med gennemsnittet for målgruppen.

Resultatet indikerer, at modellen virker – særligt når forudsætningerne for at de involverede aktører kan “spille hinanden gode” er til stede.

Så hvad var det, der så ud til at virke? Her peger evalueringen på, at der i særlig grad blev skabt resultater, når der var tæt samarbejde og løbende koordinering mellem underviserne i kursusforløbet og ressourcepersonerne i håndboldklubberne, og når håndboldklubberne fungerede som døråbnere til virksomheder fra deres sponsornetværk.

Desuden var det virksomt, at medarbejderne omkring de unge arbejdede med afsæt i en kombination af stærke relationelle kompetencer og evne til at tale ind i virksomhedernes virkelighed for at hjælpe dem til at se potentialet i at ansætte en ung fra Mærk Jobbet.

Besøg hos Viborg HK og Silkeborg-Voel KFUM

I denne uge har Flexfabrikken været forbi to af de aktive ”Mærk Jobbet” klubber i Kvindeligaen, Viborg HK samt Silkeborg-Voel KFUM:

Fra Henriette Højers (Flexfabrikken) besøg hos Viborg HK (bragt på LinkedIn 9/4):

”Vi har jo modtaget den gode rapport vedrørende vores resultater i Mærk Jobbet. Og det er skønt, men jeg er på tur i disse dage, for at krydre rapporten med de vigtigste - nemlig de unge vi har fået i job eller uddannelse - og de skønne partnere, som har været en del af initiativet. Forleden gik turen til Viborg Håndbold Klub ApS - her fik Karina (den unge) og jeg en god snak sammen med Malene Yding, som kastede en masse hjerteblod ind i initiativet. Men nu kommer der noget interessant. For efter vi slap Karina i projektet, så skulle hun ud i en ny praktik. Og da Karina er på vej dertil på sin første arbejdsdag, går hun mildest talt i panik. Holder ind til siden med bilen og ringer til sin jobkonsulent fra Viborg Kommune. Karina siger at hun er ude af stand til at møde op. Jobkonsulenten Louise Aaris smider alt hvad hun har i hænderne og drøner ud og hjælper Karina videre. Så hun kom i gang på dag 1 og i dag er hun ansat i selvsamme virksomhed. Dette fortæller jo med alt tydelighed, at man sagtens kan udvikle nogle fantastiske initiativer og projekter sammen med gode fonde og gode partnere. Men når projektet udløber er det jo ganske essentielt, at den unge gribes igen. Så tak fordi det hele endte så godt! Det er Karina (og vi) super lykkelige for...

Fra Henriette Højers besøg hos Silkeborg-Voel KFUM (bragt på LinkedIn 12/4):

”Endnu et dejligt besøg i håndboldverdenen, hvor vi drøftede, hvad denne verden kan gøre for unge, der pt. famler i forhold til job eller uddannelse. Og jeg må sige at Jakob Andreasen ramte mig med sit foreningsperspektiv. For 400 frivillige mennesker hjælper til i Silkeborg-Voel KFUM – og se lige hvad sådan et netværk kan gøre for de unge. At de tages i hånden og hjælpes videre. Mit besøg i Silkeborg er et supplement til den fine rapport fra vores indsats i Mærk Jobbet. For når en fond rækker ud og lader os prøve en fantastisk metode af, så er det 100 % essentielt, at vi trækker en masse læring ud af initiativet. Og det kunne Jakob bidrage med – for den danske håndboldklubber har et unikt fokus på fællesskab og vigtigheden af foreningsliv  - så det skal også bruges for fremtiden. Jeg ved jo at Danmarks Idrætsforbund har en lang række gode initiativer i gang – så ved fælles hjælp, kan der rykkes på en meget spændende dagsorden. Tak til Divisionsforeningen Håndbold for at stå bag opbyggelsen af relationerne i klubberne.”   

Læs mere om Mærk Jobbet her


x