Super Cup - propositioner etc.

Generelt

Tophåndbold er arrangør af Super Cup for såvel herrer som damer, og foreningens bestyrelse træffer suverænt
alle beslutninger angående Super Cup.

Deltagere

Super Cup er som udgangspunkt kampen mellem den danske mester og vinderen af pokalturneringen i senest afsluttede DMsæson.
Såfremt samme klub har vundet begge turneringer, deltager den danske mester og nummer 2 (sølvvinderen) fra DMturneringen.
Klubbernes forpligtelse til at deltage i Super Cup (i stærkeste opstilling) vil fremgå af Samarbejdsaftalen for sæson
2014/2015 og frem.

Spilletidspunkt og -sted

Super Cup afvikles som optakt til sæsonen. Datoer fastsættes i samarbejde med DHF i forbindelse med den generelle
turneringsplanlægning og vil fremgå af det turneringsprogram, der udsendes fra DHF til klubberne.
Tophåndbolds administration fastsætter spillested og -tidspunkt. Såfremt Tophåndbold vurderer, at kampen kan/skal spilles på en af de
deltagende klubbers hjemmebane, tilbydes arrangementet først til den danske mester.

Propositioner

Kampen afvikles som en ordinær håndboldkamp med samme regelsæt som en ligakamp. Hvis kampen ender uafgjort, afgøres
kampen på straffekast i henhold til de gældende regler for pokalturneringen (der spilles således ikke omkamp/forlænget
spilletid).
Spillere og ledere, der på kampdagen afsoner flere end 2 spilledages karantæne fra ordinære DHF-turneringer, kan ikke deltage
i Super Cup.

Økonomi

Tophåndbold er arrangør af Super Cup, og som udgangspunkt dækker foreningen samtlige omkostninger i
forbindelse med arrangementet (dog ikke transport og overnatning for deltagende klubber), ligesom samtlige indtægter som
udgangspunkt tilfalder Tophåndbold. Foreningen kan dog forhandle en anden fordeling af omkostninger og indtægter med de
deltagende klubber.

Tophåndbold udbetaler en præmiesum til de deltagende klubber.

Såfremt Tophåndbold vælger at aflyse kampen, har de kvalificerede klubber ingen krav på kompensation.

Tvister

Eventuelle tvister afgøres af Tophåndbolds bestyrelse og kan ikke ankes.