PRIVATLIVSPOLITIK FOR TOPHÅNDBOLD

 

Det er det vigtigt for os, som dataansvarlig forening, at beskytte og værne om dit privatliv og om de personlige oplysninger, vi behandler for dig. Det er det, fordi vi ønsker, at behandle vores fans, kunder og andre som viser interesse for vores virksomhed bedst muligt. Men naturligvis også fordi lovgivningen vedrørende beskyttelse af personoplysninger kræver, at vi beskytter dine personlige oplysningerne tilstrækkeligt og at vi behandler dem lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med denne privatlivspolitik er at beskrive vores behandling af personlige oplysninger om vores kunder og besøgende. Vi vil derfor gerne informere om, hvilke typer af personlige oplysninger vi behandler, hvor længe og med hvilket formål vi behandler dem, og hvem vi eventuelt videregiver dem til.

Bemærk venligst at vores hjemmeside, app og andre digitale platforme kan indeholde links til tredjepartswebsites / digitale platforme, der kan have interesse for dig. Såfremt du har givet tilladelse hertil igennem vores cookies, så vil sådanne links i visse tilfælde være særligt tilpasset dine interesser gennem brug af målrettet markedsføring. Vi anbefaler derfor, at du altid læser tredjepartswebsites- og digitale platformes privatlivs- og cookie politikker, inden du anvender dem.

Hvem er vi?

Dataansvarliges identitet samt kontaktoplysninger:

Divisionsforeningen Håndbold
Vejlevej 65, 1. sal
7000 Fredericia
Telefon: +45 22 62 90 62
Email: kontakt@tophaandbold.dk  
https://tophaandbold.dk/

 

Cookies

Som de fleste andre websites og digitale platforme, benytter tophåndbold.dk cookies. En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst og er derfor ikke et program og indeholder ikke virus.

 

Hvilke typer af personoplysninger behandler vi?

For at kunne drive vores website, kommunikere med dig og tilbyde vores services, har vi brug for at indsamle, behandle og opbevare visse typer af personlige oplysninger om dig.

Vi indsamler f.eks. oplysninger om dig, når du bruger vores website / digitale platforme, når du køber billetter, merchandise med videre, når du deltager i konkurrencer og lignende, og når du besøger os i vores haller.

For at oprette en bruger i vores app har vi brug for din mail og et brugernavn. Du kan efter oprettelsen vælge, om du vil udvide din brugerprofil med flere oplysninger. Dette er naturligvis fuldstændig frivilligt, men jo flere oplysninger vi har om dig, jo mere personlig kan vi gøre din oplevelse på app’en, ligesom vi kan tilbyde særlige fordele gennem vores samarbejdspartnere, såfremt du samtykker til, at vi må registrere data om din geografiske lokation igennem GPS data.

Vi gør samtidig opmærksom på, at ved login via Facebook eller Apple-ID overføres navn, efternavn, e-mailadresse samt profilbillede til app’en. Det er valgfrit, hvorvidt du ønsker at oprette en konto i app’en via Facebook eller Apple-ID, men såfremt du benytter denne funktion, vil oplysningerne udelukkende blive anvendt til oprettelse af kontoen.

Såfremt du har takket ja til at modtage vores nyhedsbrev og/eller bruger vores digitale platforme, kan vi også automatisk indsamle følgende oplysninger om dit besøg:

Hvordan du har nået vores digitale platform og den internetprotokol (IP) -adresse, du har brugt
Din browsertype, versioner og plug-ins og dit operativsystem
Hvilke pop ups eller push beskeder, du har set
Hvilket indhold du har ’liket’ eller delt
Hvilke videoer du har set og hvor længe
Hvilke annoncer du har set eller interageret med på vores platforme
Din rejse gennem vores digitale platform herunder hvilke links du klikker på, og eventuelle søgninger du har lavet, hvor længe du har været på en side og andre interaktioner
Dit tilhørsforhold som kunde
Oplysninger du udfylder i formularer
Formålet med dette er primært for at hjælpe os med at forstå, hvordan vores fans bruger vores digitale platforme, så vi kan skabe bedre indhold og mere relevant kommunikation.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan i henhold til ovennævnte endvidere omfatte:

Almindelige personoplysninger herunder (ikke udtømmende liste)

dine identitets- og kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.
oplysninger om dine køb herunder bl.a. bestilte eller købte varer, leveringer, og betalinger
oplysninger om reklamationer og support
oplysninger om dine eventuelle samtykker eller indsigelser
oplysninger om dine interesser som du enten selv har givet os, eller som vi kan aflæse af dine handlinger for eksempel dine køb og dine besøg på vores hjemmesider
oplysninger om vores eventuelle markedsføringstiltag og dine eventuelle svar eller reaktioner herpå
oplysninger om aflevering og åbning med videre af elektronisk markedsføring, herunder om der er klikket på links i meddelelserne, eventuelt indsamlet ved brug af tracking- mekanismer, der er indbygget i meddelelserne
oplysninger der indgår i vores korrespondance med dig.
Ovenstående typer af oplysninger afgives naturligvis frivilligt til Tophåndbold, men hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er nødvendige for det løbende kundeforhold, er Tophåndbold berettiget til at afvise kundeforholdet.

For behandlinger, som er baseret på dit samtykke, gælder det, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Det vil dog ikke have indflydelse på den behandling af dine personoplysninger, som er sket forud for, at du har trukket dit samtykke tilbage.  

Tophåndbold behandler ikke som udgangspunkt ikke andre følsomme personoplysninger om vores fans / gæster udover i ovennævnte situation.

 

Hvordan indsamler vi oplysningerne?

Dine personoplysninger indsamles enten ved

at du selv indtaster dem i vores systemer, som kan blive suppleret ved en efterfølgende kontakt med dig,
at du har givet tilladelse til cookies, som indsamler oplysninger om dig, eller
at vi kan modtage dem fra andre organisationer for eksempel samarbejdspartnere.
Formål og lovgrundlag

 

Hvilke love ligger til grund for vores behandling af personoplysninger?

Vores behandling af personoplysninger baserer sig især på følgende lovgrundlag:

Aftaleloven
Købeloven
Markedsføringsloven
Databeskyttelsesforordningen
Databeskyttelsesloven
Hvad er formålet med at behandle personoplysningerne?

Vi har følgende formål med - og lovgrundlag for - vores databehandlinger i forhold til nuværende, potentielle og tidligere kunder:

Gennemførelse af dine bestillinger og køb - herunder blandt andet levering og betaling samt besvarelse af dine eventuelle spørgsmål.
Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med dig.

At administrere konkurrencer og andre tilbud du har deltaget i.
Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om behandler, som er baseret på dit samtykke.

Ydelse af kundeservice og support herunder besvarelse af spørgsmål og oprettelse af support sager.
Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med dig.  

Markedsføring herunder direkte markedsføring overfor kommende og eksisterende kunder
Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f, suppleret med markedsføringsloven og databeskyttelsesloven.

 

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til.

Dokumentation for eventuelt samtykke opbevares i to år efter endt kundeforhold eller ved din tilbagekaldelse
Dine oplysninger opbevares, så længe du har en aktiv relation til os og herefter i to år med henblik på at kunne dokumentere indsamlingens korrekthed, jf. Databeskyttelsesloven § 41, stk. 7.
Du kan til enhver tid slette din egen konto via app’ens indstillinger. Når du sletter din konto, slettes alle oplysninger ligeledes om dig – dog kan vi opbevare dine oplysninger yderligere tre måneder efter sletning, hvis du forinden kontoslet har overtrådt straffelovens bestemmelser.
Statistiske opgørelser. Personoplysninger som anvendes til statistiske formål anonymiseres.
Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Tophåndold videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre:

du udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, eller
såfremt vi er retligt forpligtet hertil.
Typisk vil videregivelse ske til samarbejdspartnere, offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer eller pengeinstitutter eller forsikringsselskaber.

Derudover kan vi dele dine data med annonceringsnetværk og / eller sociale medier med det formål at vælge og vise relevante annoncer til dig via disse netværk / platforme og til søgemaskiner og analyseleverandører.

For at kunne levere visse af vores ydelser, benytter vi os derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og/eller behandler data på vegne af os. Disse databehandlere må kun behandle dine personoplysninger under vores instruks og er således afskåret fra at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

 

Hvilke rettigheder har den registrerede?

Enhver som har personoplysninger registreret hos Tophåndbold har ifølge Databeskyttelsesforordningen ret til at anmode om:

Indsigt i hvilke personoplysninger der behandles, hvorfra de indhentes, og med hvilket formål de behandles.
Berigtigelse af personoplysninger, som er forkerte eller vildledende.
Sletning af personoplysninger, som ikke længere kan behandles inden for lovens rammer.
Begrænsning af behandlingen af persondata.
At gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger, som finder sted, herunder afgørelser som alene er baseret på automatisk behandling (profilering).
Rettighederne kan gøres gældende over for Tophåndbold ved at kontakte kontakt@tophaandbold.dk.