PRIVATLIVSPOLITIK FOR TOPHÅNDBOLD

Denne privatlivspolitik gælder for Tophåndbold/Divisionsforeningen Håndbold´s aktiviteter

Det er vigtigt for os, som dataansvarlig forening, at beskytte og værne om dit privatliv og om de per-sonlige oplysninger, vi behandler om dig. Det er det naturligvis også fordi databeskyttelseslovgivnin-gen kræver, at vi beskytter dine personlige oplysninger tilstrækkeligt, og at vi behandler dem lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med denne privatlivspolitik er at beskrive og oplyse dig om vores behandling af personoplys-ninger. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi behandler, når du besøger vores hjemmeside, app og/eller i øvrigt deler dine personoplysninger med os.

Tophåndbold/Divisionsforeningen Håndbold er dataansvarlig

Privatlivspolitikken gælder, når vi behandler personoplysninger som dataansvarlig. Divisionsforeningen Håndbold er en forening, der drives af håndboldklubber i Danmark.

De enkelte klubber har adgang til oplysninger på vores platforme og har i et vist omfang adgang til de personlige oplysninger, som brugerne af disse platforme deler med os. For denne behandling er de enkelte klubber selvstændigt dataansvarlige. Vores platforme drives af Divisionsforeningen Håndbold, og derfor er Divisionsforeningen Håndbold dataansvarlig for de personoplysninger, som brugerne deler med os på vores platforme.

Vores juridiske- og kontaktoplysninger er som følger:

Divisionsforeningen Håndbold

CVR-nummer 15046805

Vejlevej 65, 1. sal

7000 Fredericia

Telefon: +45 22 62 90 62

E-mail: kontakt@tophaandbold.dk

https://tophaandbold.dk

Vi anvender cookies

Som de fleste andre websites og digitale platforme, benytter tophåndbold.dk cookies. En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst og er derfor ikke et program og indeholder ikke virus. Når du logger på tophåndbold.dk første gang, anmodes du automatisk om at tage stilling til, i hvilket omfang vi må benytte cookies.

Hvad er vores formål med behandlingen og hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

For at kunne drive vores website, app og andre digitale platforme, kommunikere med dig og tilbyde vores services, har vi brug for at indsamle, behandle og opbevare visse personoplysninger om dig.

De oplysninger, som vi behandler om dig, omfatter udelukkende almindelige personoplysninger. Vi behandler dine identitets- og kontaktoplysninger, oplysninger om dine køb, reklamationer og support, oplysninger om dine eventuelle samtykker eller indsigelser, oplysninger om dine interesser, som du enten selv har givet os, eller som vi kan aflæse af dine handlinger, for eksempel dine køb og dine besøg på vores hjemmesider og oplysninger, der indgår i korrespondancen med dig.

For at oprette dig som bruger i vores app, har vi brug for din e-mailadresse og et brugernavn. Du kan efter oprettelsen vælge, om du vil udvide din brugerprofil med flere oplysninger. Dette er naturligvis fuldstændig frivilligt, men jo flere oplysninger vi har om dig, jo mere personlig kan vi gøre din oplevelse på appen, ligesom vi kan tilbyde særlige fordele gennem vores samarbejdspartnere, hvis du samtykker til, at vi må registrere data om din geografiske lokation igennem GPS-data (lokationsoplysninger).

Ved login via Facebook eller Apple-ID overføres navn, efternavn, e-mailadresse samt profilbillede til appen. Det er valgfrit, om du ønsker at oprette en konto i appen via Facebook eller Apple-ID, men hvis du benytter denne funktion, vil oplysningerne udelukkende blive anvendt til oprettelse af kontoen.

Hvis du har samtykket til at modtage vores nyhedsbrev og/eller bruger vores digitale platforme, kan vi også automatisk indsamle oplysninger om dit besøg, herunder hvordan du har nået vores digitale plat-form og hvilken internetprotokol (IP) -adresse, du har brugt, din browsertype, versioner og plug-ins og dit operativsystem, hvilke pop ups eller push beskeder, du har set, hvilket indhold du har ’liket’ eller delt, hvilke videoer du har set og hvor længe, hvilke annoncer du har set eller interageret med på vores platforme, din rejse gennem vores digitale platform, herunder hvilke links du klikker på, og eventuelle søgninger du har lavet, hvor længe du har været på en side og andre interaktioner, dit tilhørsforhold som kunde og oplysninger du udfylder i formularer. Formålet med dette er at sikre den bedste bruger-oplevelse.

Tophåndbold behandler ikke følsomme personoplysninger

Hvad er behandlingsgrundlaget for behandling af dine oplysninger?

Når formålet med behandlingen er opfyldelse af dine bestillinger og køb, herunder blandt andet leve-ring og betaling samt besvarelse af dine eventuelle spørgsmål, er behandlingsgrundlaget databeskyt-telsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, som er nødvendig for at opfylde vores kon-trakt med dig.

Når formålet med behandlingen er at udsende nyhedsbreve og administrere konkurrencer og andre tilbud du har deltaget i, er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om behandling, som er baseret på dit samtykke.

Ved alle andre behandlingsformål er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om behandling som vi har en legitim interesse i.

Hvordan indsamler vi oplysningerne?

Vi indsamler oplysninger om dig, når du bruger vores digitale platforme, når du foretager køb, når du deltager i konkurrencer og lignende, og når du besøger os i vores haller.

Dine personoplysninger indsamles enten ved, at du selv afgiver dem, eller ved at vi modtager dem fra andre.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Tophåndbold videregiver i begrænset omfang personoplysninger til medlemsklubberne og samarbejdspartnere.

Derudover kan vi dele dine personoplysninger med annonceringsnetværk og/eller sociale medier med det formål at vælge og vise relevante annoncer til dig via disse netværk/platforme og til søgemaskiner og analyseleverandører.

For at kunne levere visse af vores ydelser, benytter vi os derudover af en række tredjeparter, der opbe-varer og/eller behandler data på vegne af os. Disse databehandlere må kun behandle dine personop-lysninger under vores instruks, og er således afskåret fra at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til.

Dokumentation for eventuelt samtykke opbevares som udgangspunkt i to år efter din tilbagekaldelse. Dine personoplysninger opbevares som udgangspunkt, så længe du har en aktiv relation til os og her-efter i to år.

Du kan til enhver tid slette din egen konto på vores app via appens indstillinger. Når du sletter din kon-to, slettes alle personoplysninger om dig – dog kan vi opbevare dine oplysninger herefter, hvis der er en konkret anledning dertil.

Hvilke rettigheder har du?

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, ret til berigtigelse af dine personoplysninger, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, ret til at anmo-de om, at vi sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, under visse omstændigheder ret til at anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig og ret til, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Der kan være betingelser eller begrænsninger for dine rettigheder.

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte os. Ved henvendelser vedrørende dine rettighe-der skal du give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og besvare din henvendelse. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvor kan du klage?

Hvis du er uenig i den måde som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk

På Datatilsynets hjemmeside – www.datatilsynet.dk – findes en klageformular som kan udfyldes og indsendes.

Opdateret i november 2022