Klubkoordinator i Tophåndbold (Divisionsforeningen Håndbold)

13. november 2022

Klubkoordinator i Tophåndbold (Divisionsforeningen Håndbold)

Arbejdssted:

Tophåndbold, Vejlevej 65, 1. sal, 7000 Fredericia

Formål:

Tophåndbold ønsker med denne nyoprettede stilling som klubkoordinator at understøtte de mange aktiviteter, der følger med processen ”Next Level”. Klubkoordinatoren skal være det daglige bindeled mellem bestyrelsen, direktionen og alle danske eliteklubber, og via organiseret mødevirksomhed holde klubberne opdateret om diverse indsatser og holde bestyrelsen og direktionen opdateret på status i klubberne. Klubkoordinatoren ses som et central led i den opgradering og styrkelse af Tophåndbolds organisation, som kræves for at komme i mål med de mange ambitiøse visioner som Next Level indeholder.

Baggrund:

Bestyrelsen og direktionen har gennem det sidste år arbejdet målrettet med fremtidssikringen af dansk klubhåndbold på eliteplan, under arbejdstitlen ”Next Level”. Arbejdet er fremlagt for lederne i eliteklubberne, som har nikket ja til planen, som nu står foran den svære fase - udviklingen, eksekveringen, implementeringen og den løbende evaluering. Til dette arbejde er Klubkoordinatoren en vigtig spiller på holdet. Next Level har med udgangspunkt i flere brede og grundige analyser udarbejdet et fundament med tilhørende visioner og ambitioner. Der er udpeget en række hovedområder, som skal understøtte og hæve niveauet på de kommercielle og organisatoriske evner i hele dansk Tophåndbold og ikke mindst øge sammenhængskraften intern mellem alle håndboldens interessenter.

Hovedopgaver:

Klubkoordinatoren skal opbygge og facilitere netværket mellem de deltagende klubber i hver af de fire elite håndbold rækker. Dette sker efter en kendt årskalender via både fysiske og virtuelle møder. Møderne indkaldes efter aftalte rammer med en kombination af faste punkter og til en hver tid aktuelle temaer. Der føres referat fra møderne, så alle parter er bekendt med diverse beslutninger og berørte emner.

Klubkoordinatoren vil være en naturlig resurse ind i processerne omkring Next Level, til for eksempel arbejdet med licensregler, tilskuer koncept og andre fælles indsatser, hvorfor kendskabet og berøringen med klubberne er altafgørende.

Klubkoordinatoren vil indgå som en naturlig del af Tophåndbolds organisation, som i dag består af 7 medarbejdere. Der vil derfor også være andre opgaver f.eks. i forbindelse med Tophåndbolds events og den daglige drift, uden at det på nogen måde må fjerne fokus for de primære opgaver.

Organisation:

Klubkoordinatoren refererer direkte til Tophåndbolds direktør.

Kompetencer:

 • Det vil være en stor fordel, at du har erfaring med drift af elite sportsklubber på et vist niveau og kender til samspillet mellem sportsforening og den kommercielle idræt.
 • Det er vigtigt at du kan begå dig på alle niveauer i en organisation og nemt kan tilpasse dig til den enkelte opgave med mange forskellige medspillere.
 • Du har det store overblik, kan holde mange bolde i luften og kommunikere den samlede plan ud til mange forskellige type modtagere i både mundtlig og skriftlig form.
 • Du evner at sammenfatte en gruppe forskellige menneskers holdninger og få draget de konklusioner, der er retvisende for gruppens snak og indstilling.
 • Du evner at lytte og med analytisk sans bidrage til den fremtidige udvikling af dansk elite håndbold.
 • Du evner i samspil med klubledere og kollegaer at idégenerere og udvikle nye tiltag og modernisere eksisterende og kendte indsatser til gavn for Tophåndbold og de enkelte klubber
 • Noget af samarbejdet med klubberne vil være med frivillige, så der skal forventes noget aften- og weekend arbejde.

Det kan du forvente:

 • Du vil opleve et meget varieret arbejdsindhold, hvor du selv vil have stor indflydelse på indholdet, målet og vejen dertil.
 • Du bliver en del af et team, hvor frihed under ansvar er gennemgående i ledelsesstilen.
 • Du bliver en del af en verden, hvor engagement og passion er den helt igennem drivende kraft, og hvor alle altid går de sidste meter for at komme i mål.
 • En lønpakke svarende til kvalifikationer

Tiltrædelse:

Vi vil løbende se på de kandidater, der melder sig på banen, og forventer tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning:

Har du lyst til en afvekslende og udfordrende stilling, så send din ansøgning til JBS Vinderrekruttering, som varetager rekrutteringsprocessen for Tophåndbold.

Motiveret ansøgning og CV sendes til: jbs@vinderrekruttering.dk med teksten ”Klubkoordinator” i emnefeltet, senest søndag den 4. december 2022.

Spørgsmål til stillingen bedes rettet til direktør i Tophåndbold Thomas Christensen på 22 62 90 62 eller John Sørensen fra JBS Vinderrekruttering på 23 70 11 11.

Alle ansøgninger behandles fortrolig og der afholdes samtaler løbende.

Link til PDF med stillingsopslaget HER 

Læs mere om os på www.tophaandbold.dk

 

x