Unikt fællesskab i Elite-håndbolden

10. april 2019

12 elite-håndboldklubber med 41 forskellige håndboldledere har deltaget i vinterens Elite Håndboldklub Udviklingskurser, som Divisionsforeningen Håndbold for første gang har udbudt. 3 kursusaftener i 3 forskellige regioner, har dannet rammen om et dynamisk netværk, hvor ingen håndboldledere har været bange for at dele ud af idéer, og ingen emner har været for små eller for store til at diskutere.

Overskrifterne har været organisation, salg og kommunikation. Men på alle de gennemførte 9 kurser har gode idéer været vendt, og klubberne har frit sparret med hinanden og givet input til de drøftede idéer.

Direktør i Divisionsforeningen Thomas Christensen er imponeret over klubbernes tilgang til fællesskabet:

”Det er helt fantastisk at opleve den vilje, der er til at dele idéer, og give gode og konstruktive input til hinanden. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt ”har I tænkt på – eller - har I prøvet – eller – det vi har gjort, er...” blive sagt, når snakken er gået mellem klubberne. Det bekræfter mig i, at vi har et unikt fællesskab i Elite-håndbolden, og at vi er meget bevidste om, at vi har brug for hinanden.

Salgschef i TM Tønder, Pia Thomsen, har været meget glad for at deltage i forløbet:

”Det har været tre gode forløb, med meget aktuelle emner. Vi sidder ude i klubberne og bøvler med de samme ting, så det er rigtig godt at få nogen at sparre med. Det har været luksus med små hold, hvor alle kan få taletid, vi kommer tæt på hinanden, og vi bruger også hinanden efterfølgende. Hver gang jeg er kommet hjem, er hovedet fyldt med nye idéer og input til nye måder at angribe tingene på.”

Også Sponsor- og Eventkoordinator i Hadsten, Simon Olsen, var meget tilfreds med kurset.

"Vi deltog i kurset uden måske helt at vide, hvad vores mål med det ville/skulle være. Men vi har fået så meget med retur til klubben fra kurset, som vi kan bruge til at videreudvikle vores klub. Selvom vi ikke er en top eliteklub, har kurset givet os utrolig meget ift. det stadie, vi befinder os på. Vi har fået mange værktøjer med hjem, som vi nu virkelig skal have sat i arbejde, bl.a. vil vi ændre vores organisationsstruktur, med udgangspunkt i de inputs, vi har fået fra kurset. Det har også givet os enormt meget at få andre udefra til at kigge på vores set-up ,samt høre hvordan andres set-up er tilrettelagt, og derved kan vi finde inspiration i hinanden." 

Fra en af deltagere i ”ØST”-gruppen lyder det således:

”Roskilde Håndbold har været meget glade for at deltage i Eliteklubkurset, som for os har været meget lærerigt og ikke mindst inspirerende. Det var nogle virkelig relevante emner, der blev taget op - OG så var det supergodt, at kurset tog udgangspunkt i den enkelte klub, så vi udvikler os som klub og arbejder med planer, som vi kan arbejde videre med bagefter. Det var også rart og inspirerende at høre fra - og om - de andre klubber. Virkeligt GODT KURSUS, ” siger Lisbeth Klarskov.

150 klubfolk samles

Det er en prioriteret opgave for Divisionsforeningen at tilbyde uddannelse og sparring for medlemsklubberne og derfor er sådanne kursusforløb helt sikkert kommet for at blive. Af den grund er Divisionsforeningen allerede nu i gang med at lave et program for den kommende sæson. Dette program kommer til at indeholde både et fast kursusforløb som ovennævnte, men vil også komme til at indeholde enkelte dage/ aftner, hvor kun et enkelt emne drøftes.

Det næstkommende arrangement i Divisionsforeningen på denne front er fredag den 14. juni, hvor samtlige danske eliteklubber inviteres til Fredericia, til en hel dag, hvor der arbejdes med konkrete emner med udspring i klubbernes dagligdag. Denne Klub-workshop afholdes for tredje gang, hvor de tidligere gange har haft deltagelse af næsten 150 klubfolk.

x