Betingelser og vilkår

 

1. Generelt

Disse betingelser og vilkår gælder, når du tilmelder dig Tophåndbolds nyhedsbreve og konkurrencer.  

2. Elektroniske nyhedsbreve

2.1. Tilmelding
Når du tilmelder dig Tophåndbolds nyhedsbreve, giver du samtidig dit samtykke til, at Tophåndbold må sende dig markedsføringsmateriale til din elektroniske adresse. Sådan materiale kan indeholde – men er ikke begrænset til – tilbud om konkurrencer arrangeret af Tophåndbold samt øvrige tilbud.
2.2. Afmelding
Hvis du ikke ønsker at modtage Tophåndbolds nyhedsbreve, kan du gebyrfrit og til enhver tid afmelde disse. Det gør du ved at afkrydse boksen nederst i nyhedsbrevet: Afmeld mig nyhedsbrevet.

3. Konkurrencer

3.1. Tilmelding
Når du deltager i konkurrencer arrangeret af Tophåndbold, giver du samtidig dit samtykke til, at Tophåndbold må sende dig markedsføringsmateriale til din elektroniske adresse. Sådan materiale kan indeholde – men er ikke begrænset til – Tophåndbolds nyhedsbreve, tilbud om øvrige konkurrencer, gode tilbud mv.
3.2. Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Tophåndbold, kan du til enhver tid og gebyrfrit tilbagekalde dit samtykke. Det gør du direkte i den tilsendte e-mail.

4. Markedsføring og reklame

Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Tophåndbold, vil du modtage e-mails fra os ca. et par gange månedligt.

5. Cookies

Tophåndbolds website anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, som gør det muligt at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens elektroniske enhed med formålet at indhente
data om brugeren. Du kan til enhver tid slette eller blokere for cookies på din computer. Bemærk at du ved at blokere cookies risikerer, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

6. Ansvarsfraskrivelse

Tophåndbold er ikke ansvarlig for materiale produceret og tilgængeliggjort af tredjeparter, herunder Tophåndbolds sponsorer og samarbejdspartnere, uanset at der via Tophåndbolds hjemmeside, nyhedsbreve eller e-mails kan opnås adgang hertil. Tophåndbold er ikke ansvarlig for manglende eller utilstrækkelig information i forbindelse med disse links.
Hvis brugeren fx benytter et sådant link til en underside indeholdende reklame, er indehaveren af undersiden ansvarlig for at gøre brugeren opmærksom herpå i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Markedsføringsloven.

7. Varemærker

Med mindre andet er udtrykkeligt angivet, har Tophåndbolds licensgiver den intellektuelle ejendomsret til indholdet på Tophåndbolds hjemmeside og i Tophåndbolds nyhedsbreve og e-mails. Alle rettigheder hertil forbeholdes i alle lande.
Det er ikke tilladt helt eller delvist at offentliggøre, dele eller gengive indholdet på Tophåndbolds hjemmeside eller i Tophåndbolds nyhedsbreve og e-mails uden rettighedshavers forudgående skriftlige tilladelse. Logoer og øvrige varemærker må ikke offentliggøres, deles eller gengives uden Tophåndbolds skriftlige tilladelse.
Lagring på egen private computer og udskrift til personligt brug må ske uden forudgående tilladelse.
Citation må anvendes i henhold til gældende lovgivning.

8. Privacy Policy

8.1. Indhentning og registrering af personoplysninger
Tophåndbold indhenter personoplysninger om dig, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, samt når du tilmelder dig vores konkurrencer og arrangementer eller bestiller vores produkter. Oplysningerne benyttes til at gennemføre den service, de er indhentet i forbindelse med. Desuden bruges oplysninger til at målrette vores tilbud til dig og dine interesser. Tophåndbold registrerer alene de oplysninger, du indtaster og aldrig uden, at du selv har givet os dine oplysninger ved registrering.
Der indsamles udelukkende personoplysninger via Tophåndbolds websites, såfremt du giver dit udtrykkelige samtykke hertil.

8.2. Håndtering af personoplysninger
Tophåndbold er underlagt gældende dansk lovgivning, herunder Persondataloven, og dine personoplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse hermed. Dine personoplysninger vil på intet tidspunkt blive solgt eller videregivet til nogen af Tophåndbolds samarbejdspartnere, sponsorer, annoncører eller øvrig tredjepart uden dit samtykke.

8.3. Opbevaring af personoplysninger
Tophåndbold sikrer, at opbevaringen af dine personoplysninger sker sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dine personoplysninger lagres i en krypteret medlemsdatabase og vil blive slettet, når de ikke længere opfylder det formål, de blev indhentet til og i henhold til gældende lovgivning.
Tophåndbold forbeholder sig retten til at ændre nærværende retningslinjer samt procedurer for behandling og opbevaring af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. I så fald vil du blive informeret herom, og du vil få mulighed for at slette eller tilbagekalde dine oplysninger.

8.4. Indsigtsret
Når dine personoplysninger er registreret i Tophåndbolds database, har du til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Henvendelse herom rettes til kontakt@tophaandbold.dk. Hvis dine oplysninger er urigtige eller vildledende, har du til enhver tid ret til at få dem berigtiget, slettet eller blokeret, ligesom du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke.

8.5. Indsigelse
Når dine personoplysninger er registreret i Tophåndbolds database, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod registreringen ved at henvende dig til kontakt@tophaandbold.dk.

8.6. Klageadgang
Når dine personoplysninger er registreret i Tophåndbolds database, kan du til enhver tid påklage behandlingen af dine personoplysninger til Tophåndbold eller indgive en klage til Datatilsynet.

9. Værneting

Ovenstående betingelser og vilkår er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle tvister udspringende heraf skal behandles ved de danske domstole.

10. Ejeroplysninger

Tophåndbold
Vejlevej 65, 1. sal
7000 Fredericia
Telefon: 21256598
© Tophåndbold 2021
CVR: 15046805
kontakt@tophaandbold.dk