Ny Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen Håndbold

7. juni 2018

Divisionsforeningen Håndbold har i dag i forbindelse med årsmødet i Fredericia skiftet formand for bestyrelsen, da Jens Christensen (70) fra Skanderborg Håndbold ikke genopstiller.

Jens Christensen har siddet som formand siden 2008 og har haft sæde i bestyrelsen siden 1998, men har nu valgt at prioritere sine håndbold timer omkring arbejdet i Skanderborg Håndbold, hvor han stadig er formand og har været det siden 1987.

Ny mand på posten bliver – nu tidligere - næstformand Kasper Jørgensen fra GOG Håndbold. 

Kasper Jørgensen kender spillet fra egen krop og kender fra sit daglige virke, som direktør i GOG både til de professionelle vilkår elite håndbolden lever under, men også den foreningsmæssige baggrund hele sporten udspringer fra. En meget vigtig helhedsbetragtning, som er en forudsætning for at kunne begå sig politisk i Divisionsforeningen, hvor klubbernes forudsætninger spænder ret bredt.

Velkommen til Kasper Jørgensen og et tak for den store indsats til Jens Christensen.

x